Dodavanje domena, poddomena i parkirnih domena na Linux hosting paket

  1. Dodavanje domena, poddomena i parkirnih domena se vrši kroz kontrolnu ploču (cPanel) panel Vašeg hosting paketa.

    Postoje tri različite vrste domena koje se mogu dodati na hosting paket, a razlikuju se po sljedećim karakteristikama:

    • Dodatne domene ili Addon domains su domene koje imaju zaseban sadržaj (odvojeni website od glavne domene), a nalaze se na istom hosting paketu kao i glavna domena.
    • Parkirna domena ili Alias domain nema zaseban sadržaj već otvara isti sadržaj kao i glavna domena (primjerice google.com i gooogle.com)
    • Poddomene ili Subdomains imaju svoj sadržaj (odvojeni website ili dio websitea), ali se ne radi o različitoj domeni, već o resursu kojega je moguće odvojiti na drugu lokaciju unutar hosting paketa ili čak na drugu lokaciju (npr. mail.domena.tld ili shop.domena.tld)

2. odaberite iz kategorije ‘Domains’ odgovarajuću vrstu domene:

Slika 1.

 

3. ovisno o vrsti domene, otvoriti će se odgovarajuća opcija:

Slika 2. Parkirna domena (Alias domain)

 

Slika 3. Alias Domena (alias domain)

 

Slika 4. Poddomena (subdomain)

Vaš feedback nam je bitan. Da li Vam je ovo pomoglo?